Kategoria artykułu: Biznes
1 rok temu

Nabór wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości ....

Udostępnij:
Polub ndg24:

Nabór wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach przedsięwzięcia wykorzystanie wodnego potencjału obszaru.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nabór skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, chcących rozszerzyć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub ją podjąć.

Operacja objęta wnioskiem o dofinansowanie powinna realizować zakres tematyczny przedstawiony poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei- Cele i Przedsięwzięcia:

Cel Ogólny 1- Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Cel Szczegółowy 1.1- Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej.

Przedsięwzięcie 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru.

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1, pkt 1, lit. a) i b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką, lub

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Termin składania wniosków:

20.11.2017 r.- 04.12.2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

ul. Plac Wolności 22

82-100 Nowy Dwór Gdański

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym ogłoszenie o naborze, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-52017-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.