Kategoria artykułu: Biznes
2 miesiące temu
PILNE

Nabory wniosków o dofinansowanie

Udostępnij:
Polub ndg24:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:
1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne;
1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru;
1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu
zasobami rybołówstwa;
1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa
kulturowego;
1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa,
rybactwa śródlądowego i akwakultury.


Termin składania wniosków 17.10.2019 r. - 31.10.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów, w tym ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:


https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-132019-przedsiewziecie-1-2-1-dialog-
spoleczny-i-udzial-lokalnych-spolecznosci-w-badaniu-i-zarzadzaniu-zasobami-
rybolowstwa/


https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-142019-przedsiewziecie-1-2-3-
promowanie-zachowanie-lub-upowszechnianie-rybackiego-dziedzictwa-kulturowego/
https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-152019-przedsiewziecie-1-2-5-
tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dostaw-produktow-sektora-rybolowstwa-rybactwa-
srodladowego-i-akwakultury/


https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-162019-przedsiewziecie-1-1-1-
caloroczne-produkty-turystyczne/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-172019-przedsiewziecie-1-1-4-
wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.