Kategoria artykułu: Biznes
2 lata temu

Nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Udostępnij:
Polub ndg24:

            Nabory wniosków o dofinansowanie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka -Rybacka Brać Mierzei ogłasza  4 nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,     z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.1- Całoroczne produkty turystyczne,

1.1.2- Działalność turystyczna i okołoturystyczna,

1.1.3- Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana),

1.1.4-Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru,                                                               

w zakresie działania „Realizacja  lokalnych strategii  rozwoju kierowanego przez społeczność.

 Operacja objęta wnioskiem o dofinansowanie  powinna realizować zakres tematyczny przedstawiony poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei- Cele i Przedsięwzięcia:

 

Cel Ogólny 1- Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Cel Szczegółowy 1.1-  Powstanie  całorocznej infrastruktury turystycznej.

Przedsięwzięcia:

1.1.1- Całoroczne produkty turystyczne,

1.1.2- Działalność turystyczna i okołoturystyczna,

1.1.3- Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana),

1.1.4-Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru.                                                            

w ramach zakresu/ów o których mowa w § 2 ust. 1  pkt 2 oraz § 5 ust. 1, pkt 1,  lit. a) i b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”:

Różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury  przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką, lub                                                

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i  obszarów akwakultury.

Termin składania wniosków:

04.09.2018  r.- 18.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka- Rybacka Brać Mierzei

  1. Plac Wolności 22

82-100 Nowy Dwór Gdański

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące naborów , w tym ogłoszenie o naborze, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty  znajdą Państwo  pod linkiem:

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-62017-przedsiewziecie-1-1-3-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna-prowadzona-przez-osoby-do-34-roku-zycia-grupa-defaworyzowana/

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-72017-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-82017-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne/

http://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-92017-przedsiewziecie-1-1-2-dzialalnosc-turystyczna-i-okoloturystyczna/

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.