Kategoria artykułu: Wydarzenia
9 miesięcy temu

400 TYS DLA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH

Udostępnij:
Polub ndg24:

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisali umowę na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim w wyniku której 31 osób weźmie udział w projekcie.

Kto może wziąć udział

Projekt, realizowany od września 2017 r. do końca grudnia 2018 r., ma spowodować zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zaplanowano, że weźmie w nim udział 31 osób pozostających bez pracy, należących do następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej   
  • kobiety   
  • osoby z niepełnosprawnościami   
  • osoby długotrwale bezrobotne   
  •  osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie nie obejmuje osób, które nie ukończyły 30. roku życia.

    Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). W projekcie będą realizowane działania aktywizacyjne prowadzące do skutecznego powrotu na rynek pracy i uzyskania zatrudnienia.

Co oferuje?

Założeniem projektu jest podejmowanie działań, które spowodują powrót na rynek pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy specjalistów poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla każdego z nich zostanie też przygotowany indywidualny plan działania. Zostaną zorganizowane szkolenia zgodne z potrzebami poszczególnych uczestników i rynku pracy, staże u pracodawców w celu podwyższenia umiejętności praktycznych wykonywania pracy, jak również prace interwencyjne z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia.

Wsparcie dla pracodawców

Projekt przewiduje również wsparcie dla pracodawców w postaci dofinansowania wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy. Natomiast osoby zainteresowane prowadzeniem swojego biznesu będą miały możliwość złożenia wniosku o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, a partnerem jest gmina Nowy Dwór Gdański.

Źródło: miastonowydwor.pl
Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.