Kategoria artykułu: Wiadomości
7 miesięcy temu

Gmina Nowy Dwór Gdański w statystykach. Kobiety górą w zestawieniach.

Udostępnij:
Polub ndg24:
Raport opracowany został w ramach corocznego podsumowania danych demograficznych miasta i gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2019. Celem niniejszej analizy jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji demograficznej i ruchu naturalnego ludności.
Liczba ludności, wg stanu na dzień31 grudnia 2019 wyniosła 17 005 osób. W mieście Nowy Dwór Gdański liczyła 9 277 osób natomiast w gminie 7 728 osoby. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 121 osoby w tym o 73 osób z terenu miasta i 48 osoby z terenów wiejskich.

STAN LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI

W 2019 roku na terenie miasta i gminy zamieszkało 8 713 kobiet i 8 292 mężczyzn. Zaobserwować można różnicę liczby kobiet w stosunku do liczby mężczyzn o 421 osoby.

STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH

Poniższa tabela przedstawia strukturę ludności miasta i gminyNowy Dwór Gdański w ujęciu liczbowym według grup ekonomicznych. W 2019 roku w gminę zamieszkiwało 3 250 osób w wieku przedprodukcyjnym, 10 396 w wieku produkcyjnym oraz 3 359 osób w wieku poprodukcyjnym.

URODZENIA

W roku 2019 roku zarejestrowano 165 urodzeń, z czego 84 stanowiła płeć żeńska natomiast 81 to płeć męska. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby urodzeń o 11 osób.

ZGONY

W roku 2019 zarejestrowano 177 zgonów, z czego 83 stanowiła płeć żeńska a 94 to płeć męska. W porównaniu do roku poprzedniego zauważyć można wzrost liczby zgonów o 17 zdarzeń.

ROZWODY

W 2019 nastąpiło 74 rozwiązań związków małżeńskich poprzez rozwód z czego 35 stanowiły kobiety a 39 to mężczyźni. W porównaniu do roku poprzedniego odnotowuje się wzrost tej liczby o 26 zdarzeń.

STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH

W 2019 roku ogólna liczba gospodarstw domowych wyniosła 5 063. W Nowym Dworze Gdańskim było ich 3 133 natomiast w gminie liczba ta wyniosła 1 930. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek liczby gospodarstw domowych o 293. Odnotowano spadek ilości gospodarstw domowych w mieście (-34), jednakże wzrosła ich ilość w gminie (+4).

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.