Kategoria artykułu: Wiadomości
7 miesięcy temu

Konsultacje i pomoc dla osób pokrzywdzonych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański

Udostępnij:
Polub ndg24:

W dniach 18 – 24 lutego 2020r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzień 22 lutego 2020r. został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. Wzorem lat ubiegłych nowodworska policja prowadzić będzie konsultacje dla ofiar przestępstw.

Chcąc zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało działania w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Policjanci, którzy na co dzień spotykają w swojej służbie ofiary przestępstw, każdego dnia podejmują działania zmierzające do egzekwowania ich praw ofiary, poszanowania ich godności i ścigania sprawców tych przestępstw. Niosąc pomoc pokrzywdzonym stróże prawa współpracują z innymi instytucjami powołanymi do udzielania wsparcia psychicznego, medycznego czy też materialnego nie tylko ofiarom przestępstw, ale również ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

W trakcie trwania „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” 21 lutego w godzinach 8:00 – 15:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim policjanci pełnić będą dyżur, podczas którego udzielać będą wsparcia i informacji osobom pokrzywdzonym przez przestępstwa. Telefon 055 – 246 – 9229. Informujemy, że policjanci stale współpracują z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, w którym w dniach 18 – 24 luty będzie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną bądź socjalną. 

Jednocześnie przypominamy, że w Nowym Dworze Gdańskim został utworzony Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem: wypadek komunikacyjny, rozbój, kradzież, groźby karalne, kradzież, przemoc w rodzinie, oszustwo, handel ludźmi, inne przestępstwa.

Z pomocy mogą skorzystać pokrzywdzeni przeciwko którym nie toczą się jakiekolwiek postępowania karna. Świadkowie przestępstwa jak i osoby im najbliższe również mogą liczyć na pomoc psychologiczną jak i pomoc pracownika I kontaktu.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem znajduje się przy:

 

Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gdański

wtorek w godzinach 9.00 - 13.00

telefon: +48 668 928 431, + 48 694 485 564

e-mail: opopp@caritas.gda.pl

dyżur telefoniczny przez 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 668 928 431.

 

Działalność ośrodka obejmie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza

3) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną

4) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw i wyrobów medycznych

6) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

7) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia

8) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat

9) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń

10) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych

11) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

12) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

13) zakup urządzeń i wyposażenia.

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.