Kategoria artykułu: Wiadomości
7 miesięcy temu

Wszystko dla rodziny - rusza duży projekt w zakresie wsparcia rodziny i osób niepełnosprawnych

Udostępnij:
Polub ndg24:

Już od dziś Fundacja Kreatywna Edukacja startuje z  największym partnerskim projektem, którego liderem jest Gmina Nowy Dwór Gdański, a współpracuje w nim z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim i Żuławskim Ośrodkiem Kultury.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru rewitalizacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sikorskiego, Wejhera, Plac Wolności, Obrońców Westerplatte, Kopernika).

Projekt nosi nazwę „Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez aktywną integrację i wsparcie rodziny”, a jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.

Projekt zakłada:

1.Utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w ramach Centrum Rozwoju Rodziny (CRR):

-utworzenie 2grup samopomocowych: Akademia Fajnego Rodzica oraz Ruch sąsiedzki,

-organizacja warsztatów rodzicielskich,

-wyjazdy studyjne dla grup samopomocowych,

-zatrudnienie koordynatora MAL oraz animatora społecznego,

-zakup wyposażenia sali warsztatowej.

2.Utworzenie Placówki wsparcia dziennego w ramach CRR, tzw. Kluboświetlica:

-warsztaty wpływające na rozwój dzieci i młodzieży,(wokalne, taneczne, teatralne)

-warsztaty zdrowego żywienia, plenerowe,( wspólne przygotowywanie dań, poznanie kuchni regionalnej)

-wycieczki edukacyjno-rozwojowe,

-zatrudnienie kierownika i wychowawcy oraz zakup wyposażenia.

3.Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, psycholog, prawnik i terapeuta.

4.Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych:

-warsztaty dla opiekunów,

-zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) oraz opiekuna rodzin,

-utworzenie Centrum Wolontariatu(CW) i zatrudnienie koordynatora CW.

W ramach Centrum Wolontariatu powstanie:

:-Generator Aktywności Sąsiedzkiej -platforma, do której zostaną zaproszeni m.in. drużyna harcerska i zuchowska, Uniwersytet Trzeciego Wieku, utworzone w projekcie gr samopomocowe oraz wszelkie gr. działające na terenie miasta. Głównym celem jest rozwój wolontariatu sąsiedzkiego oraz dzielenie się dobrymi praktykami

- Laboratorium Wolontariatu -rozwój wolontariatu opiekuńczego. Zapewni między innymi mobilną bibliotekę , wyjazd do kina i inne różne formy aktywności i opieki dla osób niepełnosprawnych.

 - W ramach projektu powstanie Akademia Fajnego Rodzica  Ruch sąsiedzki  celem będzie mobilizacja potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 958 265,00 PLN. Kwota dotacji to 910 351,75 PLN i stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Dotacja współfinansowana jest w wysokości 814 525,25 PLN ze środków europejskich oraz 95 826,50 PLN z budżetu państwa.

Wkład własny wynosi 47913,25 PLN i stanowi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz pochodzi z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański.

Galeria:

Udostępnij:
Polub ndg24:
captcha

Komentarze (0)

Brak komentarzy. Bądź pierwszy i napisz swoją opinię.